Zewnętrzny dział kadrowo - płacowy

Pełna poufność i bezpieczeństwo

Rzetelnie i sprawnie poprowadzimy w Państwa firmie Dział kadr i płac. Dlaczego warto powierzyć zewnętrznemu podmiotowi tak ważne czynności? Oto kilka z wielu przyczyn:

 • świetna znajomość często zmieniających się przepisów i pośrednio wynikających z nich konsekwencji (wciąż się szkolimy i stosujemy tę wiedzę w praktyce na co dzień, a koszty tych szkoleń nie obciążają Państwa przedsiębiorstwa),
 • niezależność od oczywistych komplikacji takich jak sezon urlopowy, zwolnienie chorobowe Państwa pracownika, przypadki losowe (np. urlop na żądanie),
 • bardzo atrakcyjna cena usługi, znacznie niższa od kosztu ponoszonego na własnego pracownika.

Co obejmuje prowadzenie kadr i płac?

Kompleksowa dokumentacja kadrowa zawiera między innymi naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie deklaracji do ZUS. Wyręczymy Państwa w obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy. Zapewniamy stałe doradztwo kadrowe, a nasza oferta obejmuje przekazywanie do ZUS pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzanie listy płac, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Szczegółowy zakres:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej – Akt osobowych pracownika,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie świadectw pracy oraz innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracownika,
 • obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych,
 • przygotowywanie i sporządzanie miesięcznej listy płac,
 • obliczanie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • przygotowywanie Regulaminów Pracy i Wynagradzania,
 • doradztwo w zakresie planowania systemu czasu pracy,
 • reprezentowanie Państwa przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Inne powiązane zagadnienia